Ogłoszenia

  • Ważna informacja!
  • 26 sie, 2019

Wykaz podręczników do rytmiki dla uczniów p. Adriany Olszówki

Rytmika Gnojnik. Cykl 6 letni:

Klasa 1: A. Wacławczyk Ćwiczenia rytmiczne dla dzieci kl. 1.

Rytmika Domosławice. Cykl 6 letni:

Klasa 1: A. Wacławczyk Ćwiczenia rytmiczne dla dzieci kl. 1.

Klasa 2: A. Wacławczyk Ćwiczenia rytmiczne dla dzieci kl. 2

Klasa 3: A. Wacławczyk Ćwiczenia rytmiczne dla dzieci kl. 3;

Uczniowie mający w swoim planie zajęć lekcje rytmiki dodatkowo zaopatrują się w baletki oraz wygodny strój (czarne getry, biały podkoszulek).

Zarówno podręczniki jak i baletki można kupić online ( muzyczne księgarnie internetowe, sklepy online z asortymentem do tańca).


KSZTAŁCENIE SŁUCHU I RYTMIKA ODDZIAŁ W PORĄBCE USZEWSKIEJ

Cykl 6 letni:

Klasa 1: A. Wacławczyk Ćwiczenia rytmiczne dla dzieci kl. 1.; M. Ćwiklińska, M. Rogozińska Dyktanda elementarne- zeszyt ucznia kl.1

Klasa 2: A. Wacławczyk Ćwiczenia rytmiczne dla dzieci kl. 2; M. Ćwiklińska, M. Rogozińska, Dyktanda elementarne- zeszyt ucznia kl. 2 (plus kontynuacja zeszytu ćwiczeń z klasy 1 dla uczniów)

Klasa 3: A. Wacławczyk Ćwiczenia rytmiczne dla dzieci kl. 3; M. Ćwiklińska, M. Rogozińska, Dyktanda elementarne- zeszyt ucznia kl. 3 ( plus kontynuacja zeszytu ćwiczeń z klasy 2).

Klasa 4: L. Florek podręcznik „Nasza Muzyka” kl. 4; M. Ćwiklińska, M. Rogozińska Dyktanda elementarne –zeszyt ucznia kl. 4 plus kontynuacja zeszytu ćwiczeń z klasy 3: dyktanda oraz ćwiczenia rytmiczne. O konieczności zakupu kolejnych części nauczyciel poinformuje w trakcie roku szkolnego

Klasa 5: L. Florek podręcznik „Nasza Muzyka” klasa 5; M. Ćwiklińska, M. Rogozińska Dyktanda elementarne- (plus kontynuacja zeszytu ćwiczeń z klasy 4 (O konieczności zakupu kolejnych części nauczyciel poinformuje w trakcie roku szkolnego )

Klasa 6: Zeszyt ćwiczeń z poprzedniego roku

Cykl 4 letni:

Klasa 1: E. Kotowska, P.Mazur podręcznik: Kształcenie słuchu klasa 1, podręcznik kształcenie słuchu do klasy 2

( podręcznik do klasy 2 będzie realizowany w II semestrze), M. Ćwiklińska, M. Rogozińska, Dyktanda elementarne do klasy 1

Klasa 2: M. Ćwiklińska M. Rogozińska Dyktanda elementarne do klasy 2, plus kontynuacja zeszytu ćwiczeń z klasy 1.

Klasa 3: M. Ćwiklińska M. Rogozińska Dyktanda elementarne do klasy 3, plus kontynuacja zeszytu ćwiczeń z klasy 2.

Klasa 4: M. Ćwiklińska, M. Rogozińska Dyktanda elementarne do klasy 4, plus kontynuacja zeszytu ćwiczeń z klasy 3.

Dodatkowo:

Każdego ucznia obowiązuje prowadzenie zeszytu ( format A4 w pięciolinie), posiadanie ołówka, gumki do mazania, kleju oraz notatek, materiałów, które będą przygotowywane przez nauczyciela i rozdawane na bieżąco podczas zajęć.

Uczniowie mający w swoim planie zajęć lekcje rytmiki dodatkowo zaopatrują się w baletki oraz wygodny strój (czarne getry, biały podkoszulek).

Zarówno podręczniki jak i baletki można kupić online ( muzyczne księgarnie internetowe, sklepy online z asortymentem do tańca).

Powrót do wszystkich ogłoszeń