Ogłoszenia

  • Ważna informacja!
  • 25 paź, 2020

Ogłoszenie Dyrektora Szkoły

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie, Rodzice, Nauczyciele i Pracownicy,

w związku z sobotnią decyzją Ministra Edukacji i Nauki, od poniedziałku 26.10.2020r. uruchamiamy w naszej szkole nauczanie zdalne ( szkoła muzyczna ) i hybrydowe ( szkoła podstawowa klasy I i II oraz przedszkole pracują stacjonarnie, tak jak dotychczas ) na szkolnej platformie Google Workspace, według dotychczas obowiązującego podziału godzin. Obowiązki Dyrektora Zespołu Szkół i Przedszkola przejęła od 23.10.20r. pani Wicedyrektor Dorota Michałek, ze względu na moją sytuację kwarantannową.

Biorąc pod uwagę dynamikę sytuacji epidemicznej, proszę o sprawne odbieranie maili i zapoznawanie się z komunikatami z naszych publikatorów internetowych.

Nauczyciele przebywający na kwarantannie nie mogą pracować, ponieważ jest to odpowiednik zwolnienia lekarskiego L4 ( to oficjalne stanowisko ZUS-u), a zatem wszystkie realizowane przez nich zajęcia są odwołane ( za wyjątkiem klasy I szkoły podstawowej, w której będą zastępstwa).

Zajęcia ze specjalistami, dla uczniów przedszkola i klas I i II szkoły podstawowej oraz zajęcia dla uczniów realizujących indywidualny tok nauki w klasie IV, odbywają się stacjonarnie w szkole. Także świetlica szkolna i dowozy oraz biblioteka działają stacjonarnie.

Jeszcze raz podkreślam, iż realizujemy wszystkie zajęcia ( w szkole podstawowej i szkole muzycznej) według obowiązującego planu zajęć. Przypominam, iż obecność na lekcjach wirtualnych jest liczona tak samo, jak na zajęciach stacjonarnych, a zatem udział w nich jest obowiązkowy.

Ze względu na pobyt uczniów klasy III szkoły podstawowej na kwarantannie, wystąpiłem o opinię do SANEPiD-u w Brzesku oraz Burmistrza Czchowa o zgodę na ich nauczanie zdalne ( aby dzieci dodatkowo nie traciły lekcji z tytułu przymusowego pobytu w domu). Takie pozytywne decyzje otrzymałem, a w związku z tym również klasa trzecia będzie się uczyła zdalnie ( tak jak starsi uczniowie z klas IV – VIII). Wszystkie zastępstwa są aktualizowane w dzienniku elektronicznym i widoczne dla zalogowanych Rodziców i Uczniów.

Przypominam, iż zgodnie z rozporządzeniem MEN oraz wytycznymi GIS, a także wydanymi na ich podstawie procedurami, obowiązującymi w naszej szkole, w zajęciach stacjonarnych biorą udział wyłącznie dzieci całkowicie zdrowe.

Życząc wszystkim duuuuużo zdrowia, przypominamy że sytuacja zdrowotna w świecie i Polsce jest jaka jest, a my nie jesteśmy wyjątkiem. Dlatego przestrzegajmy reżimu sanitarnego. Dziękuję Rodzicom za czujność, dzięki ich postawie pewnie udało się uniknąć nauki zdalnej w całej szkole i przedszkolu.

Kazimierz Wojnicki

Powrót do wszystkich ogłoszeń