Ogłoszenia

  • Ważna informacja!
  • 09 lis, 2020

Informacja z MEN

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

od 9 listopada do 29 listopada br. szkoła podstawowa oraz szkoła artystyczna realizująca kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej jest zobowiązana prowadzić działalność opiekuńczą dla dzieci osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, uczęszczających do klas I–III szkoły podstawowej lub klas szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie odpowiadającym klasom I–III szkoły podstawowej.

W związku z powyższym, w załączeniu przesyłam Państwu zmiany wprowadzone w przepisach prawa oraz dodatkowe wytyczne dla działalności opiekuńczej szkół w ww. terminie.

Polecam również Aktualności oraz baner na stronie głównej MEN „Bezpieczna edukacja-Dowiedz się więcej”, w których znajdują się m.in. odpowiedzi do najczęściej zadawanych pytań.

Z wyrazami szacunku,

Marzenna Habib
Zastępca Dyrektora
Departamentu Wychowania i Kształcenia Integracyjnego
w Ministerstwie Edukacji Narodowej

Powrót do wszystkich ogłoszeń