Ogłoszenia

  • Ważna informacja!
  • 15 paź, 2019

Gratulujemy sukcesu!!!

Z dumą pragniemy poinformować, że nasza uczennica - Marlena Kasprzyk została przyjęta do grona stypendystów Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci na rok szkolny 2019/2020. Marlena jest uczennicą klasy piątej w klasie saksofonu Katarzyny Majchrzak. W poprzednim roku szkolnym pracowała pod okiem pana Mateusza Majchrzaka. Co roku Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci otacza opieką finansową oraz merytoryczną ponad pół tysiąca wybitnie uzdolnionych dzieci – uczniów szkół ponadgimnazjalnych, gimnazjów i szkół podstawowych. Wśród stypendystów są osoby o wybitnych uzdolnieniach poznawczych, technicznych, ale także plastycznych, baletowych i muzycznych. Fundusz organizuje kompletny cykl zajęć sprzyjających doskonaleniu uzdolnień specjalnych oraz spotkania służące rozwojowi ogólnemu. Nominacje Funduszu są przyznawane osobom, które mają znaczące osiągnięcia i chcą pracować nad swoim rozwojem. Fundusz zapewnia bezpłatny udział w zajęciach prowadzonych przez pracowników wyższych uczelni i instytutów Polskiej Akademii Nauk, takich jak: obozy naukowe, warsztaty badawcze, seminaria. Organizuje warsztaty muzyczne i plastyczne, koncerty i wystawy. Pomaga też finansowo stypendystom w realizacji własnych projektów, np. w udziale w muzycznych kursach mistrzowskich oraz naukowych i artystycznych konkursach międzynarodowych czy projektach badawczych. Podstawowym kryterium przyjęcia do programu są udokumentowane wyniki pracy w zakresie zainteresowań młodych badaczy. Kwalifikacja przeprowadzana jest w 4-stopniowej procedurze: opiniowanie wniosków przez poszczególnych specjalistów, typowanie do poszczególnych grup przez zespoły specjalistów i Komisję Stypendialną, składającą się z przedstawicieli różnych dyscyplin, podjęcie decyzji przez Zarząd. Jesienią nominacje są wręczane nowym stypendystom na Zamku Królewskim w Warszawie.Działalność Funduszu objęta jest honorowym patronatem Małżonki Prezydenta RP Agaty Kornhauser-Dudy.

Gratulujemy serdecznie Marlenie, jej Rodzicom i Nauczycielom i życzymy dalszej wytrwałości w dążeniu do celów i wielu, wielu sukcesów.

Powrót do wszystkich ogłoszeń