Ogłoszenia

  • Ważna informacja!
  • 02 kwi, 2020

Uwaga! Bardzo ważna informacja!

Szanowni Uczniowie oraz Rodzice,

na czas zawieszenia stacjonarnych zajęć szkolnych nauka przedmiotów teoretycznych odbywać się będzie wg następujących ustaleń:

  1. wszelkie treści (tj. teksty, ćwiczenia, fragmenty dźwiękowe, linki itp.) przekazywane będą Uczniom za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail);
  1. konsultacje przedmiotowe (tj. omówienie materiału czy zadań, pytania i odpowiedzi) będą przez nauczycieli prowadzone cyklicznie za pośrednictwem komunikatora Skype;
  1. każdy Uczeń zobowiązany jest do przesłania nauczycielowi wiadomości e-mail zawierającej: imię i nazwisko, filię, cykl, klasę

Wiadomości te pozwolą na utworzenie list mailingowych i sprawny kontakt z uczniami.

W tym celu udostępnione zostają następujące adresy poszczególnych nauczycieli:

Aleksandra Bošković-Różak rozak.domoslawice@gmail.com

Weronika Święch swiech.domoslawice@gmail.com

Renāte Stivriņa stivrina.domoslawice@gmail.com

Agnieszka Pamuła pamula.domoslawice@gmail.com

Zofia Chaim chaim.domoslawice@gmail.com

Anna Wąsowska wasowska.domoslawice@gmail.com

Adriana Olszówka olszowka.domoslawice@gmail.com

Waldemar Groń gron.domoslawice@gmail.com

Robert Sowa sowa.domoslawice@gmail.com

Grzegorz Majka majka.domoslawice@gmail.com

  1. terminy konsultacji online oraz inne bieżące kwestie będą przez nauczycieli ustalane każdorazowo w wiadomościach mailowych do poszczególnych grup;
  1. w obecnych wyjątkowych okolicznościach podstawą realizacji nauczania – a zatem także i oceniania – jest nawiązanie przez Ucznia kontaktu z nauczycielem i systematyczne informacje zwrotne. Dlatego prosimy o przesłanie wiadomości do nauczycieli w trybie niezwłocznym.
Powrót do wszystkich ogłoszeń