Ogłoszenia

  • Ważna informacja!
  • 16 mar, 2020

Informacja od Dyrektora szkoły

Szanowni Państwo Kierownicy, Nauczyciele, Pracownicy Administracji i Obsługi, Rodzice, Uczniowie,


Gdyby ktokolwiek z Was lub z naszych nauczycieli i pracowników, był w jakiejkolwiek potrzebie ( losowej, zdrowotnej, itp., proszę

o niezwłoczny kontakt ze mną ( całodobowo :) ) lub w godzinach od 7.00 do 15.00 z naszym sekretariatem. Służmy również wsparciem dla siebie nawzajem, a także dla naszych uczniów ( dla których cała ta sytuacja jest pewnego rodzaju szokiem). Jestem przekonany, że tak jak zawsze, możemy nawzajem na siebie liczyć. Pamiętajmy o naszych Kolegach i Koleżankach korzystających z rożnego rodzaju przerw w pracy, czy nauki w szkole, być może oni potrzebują najpilniejszego wsparcia. Ta sytuacja dodatkowo zweryfikuje naszą wrażliwość. Jestem Was jak zawsze pewien :), wielokrotnie zdawaliście celująco życiowe egzaminy :).

Z życzeniami zdrowia i odporności


Kazimierz Wojnicki

Powrót do wszystkich ogłoszeń